PODZEMNÍ ČECHY

DVANÁCT KNIH O TOM, JAK ČESKÉ HORNICTVÍ UTVÁŘELO OSUD ZEMĚ

Václav Cílek • Milan Korba • Martin Majer

EMINENT 2015

Z úvodu

Cílem této knihy, je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko ložisek zlata, cínu, železa či uhlí. Ale hornictví stálo i u zrodu systémového myšlení konce středověku, mezinárodní spolupráce, bankovnictví a obchodní revoluce. I chemický průmysl vznikal a rozvíjel se nad nalezišti surovin. Myslíme si dokonce, že to byla i "etika práce", zavedená na krušnohorských ložiscích, která přispěla k formování Lutherovy reformace. Dějiny surovin jsou zároveň dějinami sociální společnosti.

Next

Jak se kniha zrodila.

Kniha vznikla tak, že nás o ní požádal pan Jiří Kuchař z nakladatelství Eminent. Rádi jsme mu vyšli vstříc, protože jsme pro něj před šesti lety napsali první díl volné podzemní trilogie PODZEMNÍ PRAHU a také jsme věděli, že lidem jako on, se nemá příliš odporovat. Třetí díl by se měl jmenovat Podzemní Morava, ale nevíme, kdo a kdy jej napíše. Především jesenická oblast by si pěknou monografii zasloužila, ale i Vysočina je plná zajímavých drobných ložisek.

Next

Ukázky z knihy

Pár stránek, pro představu, co čtenář v knize může najít.

Knihu je možné zakoupit zde: www.eminent.cz


Odkazy na stránky autorů:

www.mmfoto.cz

www.martinmajer.cz

www.korba.cz